Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2012

silentballerina
nie wiem co czuję, nie wiem, czego chcę, brzydnę z dnia na dzień, jestem beznadziejna. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama vianearu nearu
silentballerina
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe vianearu nearu
Sponsored post
soup-sponsored
silentballerina
1939 f099
Reposted fromiamstrong iamstrong vianearu nearu
silentballerina
Paradoks mojego życia? Nic nie robię i ciągle nie mam czasu.
Reposted fromdomino domino vianearu nearu
silentballerina
Nie jestem pewien
Czego jeszcze szukam
Wiem tylko
Że trudniej mnie pocieszyć
Nie rozumiem kim próbuję być
Zamiast siebie
Ale najważniejsza
Jest kwestia kontroli
— Depeche Mode
Reposted fromnearu nearu
silentballerina
Kiedy jestem w tym stanie, wszyscy się ode mnie odwracają.
— dziękuje.
Reposted fromwordshurt wordshurt vianearu nearu
silentballerina
Świat dziś pode mną powoli traci barwy,
Krzyczę, że czuję, że żyję mimo iż już prawie jestem martwy.
— miuosh
Reposted fromnearu nearu
4588 8075 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianearu nearu
silentballerina
Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
— Oskar Wilde
Reposted fromnearu nearu
silentballerina
-Miewasz z czymś problemy ?
-Tak, ze sobą.
— znalezione
Reposted fromtroublesinparadise troublesinparadise vianearu nearu
silentballerina

Melancholik – osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw.

Osoba taka często popada w stany ruminacji, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje jej wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie.

— o, jak to człowiek mało o sobie wie.
Reposted fromnearu nearu
silentballerina
Tak wiele chcemy, a tak mało robimy, aby to zrealizować.
Reposted frommefir mefir vianearu nearu
silentballerina
I nikt Cie nie słyszy, bo nikt Cie nie słucha
I nikt nie widzi Twego odlatującego ducha
— Kaliber 44
Reposted fromnearu nearu
silentballerina
silentballerina
Najgłupsze istoty zawsze są najszczęśliwsze.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianearu nearu
silentballerina
0488 cbe9
Reposted fromnfading nfading vianearu nearu
silentballerina
Jeżeli się uporczywie powtarza, że czegoś się nie chce, to właśnie tego się pragnie, tylko to pragnienie zostało wyparte.
— Stanisław Siek "Struktura i formowanie osobowości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialifening lifening
silentballerina
8307 e2ab
silentballerina
Jestem chory, smutny i samotny,
boli mnie i chyba się pogorszy.
— Luxtorpeda
Reposted fromnearu nearu viawishyouwerehere wishyouwerehere
silentballerina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...